Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty
Dom na polceste História Ciele Smerovanie Spolupráca Na stiahnutie 2% z dane Projekty Verejné obstarávanie Média GDPR

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Dom na polceste / Projekty

Aktuálne projekty:

www.eeagrants.sk www.osf.sk www.eeango.sk

23.03.2016

Tlačová správa, str. 13: Slávnostné odovzdávanie certifikátov

16.03.2016

Reportáž z hodnotiaceho workshopu projektu Dom na polceste – rovnosť pre všetkých v ňom

Foto tu:

03.03.2016

Reportáž o Dome na polceste Veľký Slavkov

02.03.2016

Tlačová správa: V Dome na polceste učia mladých pracovať


02.03.2016


sa uskutočnila tlačová konferencia, kde boli média informované o uskutočnených aktivitách projektu a ich prínose pre Dom na polceste a jeho klientov.


Foto tu:


24.02.2016


Tlačová správa: Školenia posúvajú klientov Domu na polceste dopredu, str. 7


03.02. - 06.02.2016


V čase od 3. - 6.2. sme sa zúčastnili outdoorového tréningu zameraného na budovanie tímu. Okrem školení sme absolvovali prehliadku PPD Liptovská Teplička, kde sme ochutnali výborné syry, voľný čas sme trávili hraním futbalu, plávaním a vo fitnes. Vo večerných hodinách nám poslúžili mladí priatelia rôznymi vedomostnými a spoločenskými hrami i Božím Slovom.


Foto tu:


27.1.2016


Tlačová správa: Príprava na založenie sociálneho podniku Veľký Slavkov, str. 7


20.01.2016


Tlačová správa: Outdoorový tréning Veľký Slavkov, str. 7


22.12.2015


Čo ponúka naše zariadenie odchovancom detských domovov si môžete pozrieť v pripojenom videu, uverejnené vďaka projektu Dom na polceste – rovnosť pre všetkých v ňom.


10.12.2015


Otvorenie školení pre našich klientov v rámci projektu Dom na polceste - rovnosť pre všetkých v ňom.


Foto tu:


16.11.2015


03.11.2015 sme strávili príjemný deň v spoločnosti ľudí, ktorí nás prišli navštíviť. Stanislav Gurka, riaditeľ SEDu, predstavil naše zariadenie a Danka Štrbianová, koordinátorka projektu Dom na polceste - rovnosť pre všetkých v ňom, oboznámila účastníkov s jeho aktivitami. Ďakujeme pani Bibiane Knapekovej, že sa s nami podelila so skúsenosťami z práce v detskom domove i našim klientom, ktorí sa pozdieľali s ich osobnými životmi i pádmi a víťazstvami.


Foto tu:


04.11.2015


Tlačová správa: Dom na polceste podáva pomocnú ruku už pätnásť rokov


03.11.2015


Tlačová správa: V Dome na polceste vo Veľkom Slavkove pomáhajú mladým ľuďom bez domova


20.10.2015 sa konala tlačová konferencia, kde boli média informované o činnosti SED Veľký Slavkov a o projekte Dom na polceste - rovnosť pre všetkých v ňom. Zároveň riaditeľ zariadenia pozval zúčastnených, širokú i odbornú verejnosť na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 03.11.2015 o 11:00 v MEMC Ichthys Veľký Slavkov.


Foto tu:


14.10.2015 V rámci Projektu Dom na polceste – rovnosť pre všetkých v ňom sa 3. novembra 2015 o 11.00 h v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove uskutoční workshop a Deň otvorených dverí Domu na polceste vo Veľkom Slavkove. Cieľom projektu je posilnenie kapacity útulku pre mladých dospelých tým, že bude zviditeľnený pred verejnosťou prostredníctvom všetkých dostupných médií. Ste srdečne vítaní


Program a pozvánka tu:


Veľký krok do života (september 2016 – august 2019)

Projekt pomoci mladým ľuďom osamostatniť sa po odchode z detských domovov vznikol ako výsledok dlhodobej spolupráce medzi organizáciami Relevant n.o. Prešov a Stredisko Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov.  

Cieľom spoločného projektu je pomôcť mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov nepripravení na samostatný život, zaradiť sa do zdravého sociálneho a pracovného prostredia. Chceme, aby sa z nich stali ľudia schopní nezávislého života – emocionálne vyspelí a zruční, schopní integrácie na otvorenom pracovnom trhu.

Vytvorením tréningových dielní, sociálneho podniku a zariadenia na vidieku poskytneme klientom bezpečné prostredie, v ktorom môžu získavať pracovné zručnosti a návyky bez strachu zo zlyhania. Naše pracoviská budú miestom, kde sa mladí ľudia môžu učiť a rásť pracovne, osobnostne aj duchovne. Individuálnym prístupom poskytneme klientom psychologické poradenstvo, terapiu a tréning.

K naplneniu našich cieľov budeme smerovať týmito aktivitami:


• V SED Veľký Slavkov sa vytvorí multifunkčná dielňa pre 12 chlapcov, ktorá bude zastrešovať    stolársku dielňu, baliareň, sklad pre stavebný materiál a ekologickú autoumyváreň.


• V Prešove bude zriadený sociálny podnik – tvorivá dielňa pre 4 klientky, v ktorej sa budú        poskytovať tlačiarenské a baliace služby pre reklamné spoločnosti a vyrábať šperky a mydlá.


• V okolí Prešova bude vytvorené nové zariadenie v dome so záhradou, ktoré bude slúžiť ako     farma pre ďalšie 4 klientky.


• Rozvoj mladých dospelých prebehne tréningom pracovných zručností, sociálnych     a praktických zručností a formou zážitkového učenia počas terénnych pobytov.


• Odborné kompetencie potrebné pre tréning klientov budú pracovníci organizácií zapojení do   projektu rozvíjať systematickým vzdelávaním na Slovensku, školením vo Švédsku a    individuálnou a skupinovou supervíziou.


•Naše skúsenosti a fungujúcu metodológiu budeme šíriť prostredníctvom vydania  metodického manuálu pre sociálnych pracovníkov, multimediálneho manuálu pre našu

cieľovú skupinu, ako aj prostredníctvom konferencií, workshopov, tréningov a publikačnej činnosti na národnej úrovni.

Projekt realizujeme vďaka podpore dánskej nadácie VELUX. Nadáciu THE VELUX FOUNDATIONS tvoria dve neziskové nadácie VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN. Medzi hlavné oblasti pôsobenia nadácie patrí veda, environmentálne, sociálne a kultúrne projekty v Dánsku aj v zahraničí. V roku 2014 obidve nadácie spolu na neziskové účely venovali približne 150 miliónov EUR.

Obe nadácie boli založené  MSc. Villum Kann Rasmussenom, ktorý vyvinul moderné strešné okná VELUX ® a založil ďalšie spoločnosti skupiny VKR, ktorých poslaním je vnášať do každodenného života ľudí denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie životné prostredie.

Vďaka projektu ,,Ďalší krok pre skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby“ sme s finančnou podporou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja mohli vymeniť starý a opotrebovaný nábytok. Podarilo sa nám zaobstarať poschodové postele a rošty, skrine, zrkadlá i vešiaky.

Realizácia tohto projektu bola veľmi prínosná nie len z hygienického a estetického hľadiska, ale máme aj veľmi dobrú odozvu od našich klientov.

Vďaka výmene vnútorného zariadenia sa naši klienti cítia oveľa príjemnejšie a priestory sú pre nich útulnejšie, čo prispieva i k ich vnútornej pohode. Za podporu veľmi pekne ďakujeme.

Projekt podporený z rozpočtu PSK

Relevant n.o. Prešov a Stredisko Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov

Vás srdečne pozýva na konferenciu 

VEĽKÝ KROK DO ŽIVOTA 2

o procese osamostatňovania sa mladých dospelých 
po ukončení náhradnej starostlivosti

Kedy: 28. november 2019

Kde: Klubovňa Puzzle, Svätoplukova 12, Prešov

Registrácia, chutná káva a čaj: 9.00 hod

Začiatok: 9.30 hod

Predpokladaný záver: 15.00 hod

Cieľom konferencie je prezentácia skúseností zo zážitkového a neformálneho vzdelávania, psychologického a špecializovaného poradenstva a nácviku pracovných zručností chlapcov a dievčat z Domova na polceste Hniezdo a SED Veľký Slavkov, ktoré sme realizovali v trojročnom projekte, vďaka ktorému sme:

naštartovali Dielňu pre život, v ktorom môžu dievčatá z Domova na polceste Hniezdo rozvíjať pracovné zručnosti,

kompletne zrekonštruovali starú poľnohospodársku budovu na multifunkčnú priemyselnú halu, ktorá slúži na rozvoj pracovných zručností mladých mužov z Domova na polceste vo Veľkom Slavkove,

zriadili stolársku dielňu a montážnu elektrikársku dielňu vrátane nákupu potrebného vybavenia a spustenia prevádzky v oboch dielňach,

zorganizovali 30 školení a 6 zážitkových táborov pre mladých dospelých z Domova na polceste Hniezdo a SED Veľký Slavkov.

Súčasťou konferencie bude aj prezentácia nástrojov a metodík, ktoré nám pri tejto práci pomáhali, ako je metodika Dobrý život zameraná na prácu so skupinou, ktorú vytvorila organizácia ORIGO Resurs zo Švédska, novo vytvorená metodika s pracovným názvom „Fázy života“ zahŕňajúca dvadsať školení a päť zážitkových táborov či metóda Motivačný rozhovor, ktorú sme prakticky realizovali a na základe dobrých skúseností ju aj vydali.

Viac o začiatkoch tohto projektu si môžete pozrieť tu ako aj na našich webových stránkach www.domnapolceste.skwww.relevant.sk

Jeden výtlačok knihy Motivačný rozhovor dostane každý účastník konferencie zdarma.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť tu.

Program konferencie

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať: andrea.jakubcinova@relevant.sk;Cieľ projektu:


Špecifické ciele projektu:

1. Realizovať odborné metódy práce na podporu osamostatnenia sa mladých dospelých po     ukončení ústavnej starostlivosti.

2. Realizovať motivačné programy k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získaniu a     udržaniu pracovných zručností.

3. Realizovať Inovatívny program podporujúci osamostatnenie sa a uľahčenie vstupu na trh práce,   zameraný na zriadenie ekofarmy, poskytovanie služieb v oblasti lesných prác a pomocných     stavebných prác. 


Prínos projektu:

1. Úspešná sociálna inklúzia mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti do spoločnosti.

2. Úspešná realizácia odborných metód práce na podporu osamostatnenia sa mladých dospelých     po ukončení ústavnej starostlivosti.

3. Úspešná realizácia motivačných  programov k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania     a k získaniu a udržaniu pracovných zručností.

4. Úspešná realizácia Inovatívneho programu podporujúceho osamostatnenie sa a uľahčenie     vstupu na trh práce, zameraného na zriadenie ekofarmy, poskytovanie služieb v oblasti úpravy     záhrad a pomocných stavebných prác.

5. Fotogaléria - Informovanosť

                         - Poľnohospodárske práce

                         - Stavebné práce

Projekt „Pomáhame, podporujeme, spájame“


Od 1. novembra 2021 do 30. apríla 2023 realizuje nezisková organizácia Relevant n.o. so sídlom v Prešove v spolupráci so SED „útulok Dom na polceste“ projekt „Pomáhame, podporujeme, spájame“, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.Cieľom projektu je:

 podporiť už existujúce iniciatívy zlepšujúce postavenie zraniteľných skupín a funkčné partnerstvá medzi organizáciami a samosprávou,

 pomôcť ľuďom s viacerými znevýhodneniami (nízke vzdelanie, príslušnosť k MRK, zdravotné problémy) osamostatniť sa:

- vzdelávaním,

- advokáciou,

- nácvikmi pracovných zručností,

- registráciou nových služieb,

- vytvorením nových pracovných miest a partnerstiev so zamestnávateľmi v SR aj v ČR,

 spájať ľudí z rôznych generácií a prostredí cez dobrovoľníctvo.Celková suma projektu: 101 554,69 EUR

Schválený grant: 64 995 EUR