Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty
Dom na polceste História Ciele Smerovanie Spolupráca Na stiahnutie 2% z dane Projekty Verejné obstarávanie Média GDPR

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Dom na polceste / Ciele zariadenia

Dlhodobý cieľ

Mal by poviesť k hlavnému cieľu a je:

pomáhať našim prijímateľom v týchto základných oblastiach:

nácvik, rozvoj a upevňovanie pracovných zručností,

nácvik, rozvoj a upevňovanie životných zručností (najmä komunikačných, vystupovanie na verejnosti, sebaobslužných zručností, starostlivosti o domácnosť a ďalších),

osobnostne sa rozvíjať sa a napredovať,

liečiť, uzdravovať, alebo aspoň zmierňovať psychické ťažkosti či prejavy psychických porúch a ochorení, poskytovať psychologické poradenstvo,

duchovne rásť a vedieť čerpať z Božieho Slova povzbudenie, posilnenie a pokoj pre rôzne životné okolnosti a prekážky.


Krátkodobé ciele

registrácia nových služieb, vhodnejších pre vybranú skupinu prijímateľov, a to “podpora samostatného bývania” pre ľudí, ktorým sa venujeme dobrovoľne v rámci voľného času v samostatných troch bytoch, ktorí úspešne ukončili pobyt v našom zariadení a zaradili sa do života a “podporované bývanie” pre prijímateľov, u ktorých nie je potenciál ani po dlhoročnej práci a individuálnom prístupe úplne sa osamostatniť a ktorí vyžadujú celoživotný dohľad a usmernenie,

zamestnať aspoň jedného sociálneho pracovníka na priamu prácu s prijímateľmi a jedného psychológa, v prípade úspešnej registrácie nových sociálnych služieb na VÚC, dvoch sociálnych pracovníkov,

prijať do svojich radov dobrovoľníkov na trávenie voľného času prijímateľov,

zlepšiť fundraising,

zlepšiť propagáciu zariadenia (s cieľom získavania finančných prostriedkov, dobrovoľníkov, práce pre klientov či s cieľom ovplyvňovania verenej mienky),

pokračovať systematicky v začatých individuálnych plánoch,

každému novému prijímateľovi vypracovať psychologickú diagnostiku a následne individuálny plán v spolupráci s interným (príp. externým, ak by nebol interný) psychológom a multidisciplinárnym tímom,

dokončiť priemyselnú halu - sýpku,

pokračovať vo vzdelávacích aktivitách,

pokračovať vo voľno - časových aktivitách.

poskytovanie sociálnej, materiálnej, psychologickej a duchovnej pomoci.