Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty
Dom na polceste História Ciele Smerovanie Spolupráca Na stiahnutie 2% z dane Projekty Verejné obstarávanie Média GDPR

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Dom na polceste

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti musia opustiť detské domovy. Sekundárne sa venujeme aj mladým ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do krízovej situácie (bezdomovci, narkomani či ľudia, ktorí dlhší čas žijú v kríze).

Našim cieľom je poskytnúť im prístrešie, jedlo ale hlavne priestor a čas, kde sa môžu naučiť pracovať a samostatne žiť. Zároveň im ponúkame Evanjelium Pána Ježiša Krista, ktoré je najlepším liekom na všetko.

SED Veľký Slavkov je zariadením dvoch sociálnych služieb:

„Útulok“ podľa § 26  

„Domov na polceste“ podľa § 27 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „sociálnych služieb“),

Poskytuje tieto služby v budove Strediska Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov na ulici Tatranskej 71 pre chlapcov vo veku od 18 rokov.

Zariadenie - útulok sa nachádza na 1. a 2. podlaží, kde sú dvoj- až štvorposteľové izby, práčovňa, kúpeľňa a WC sú spoločné pre všetky izby.

Zariadenie - domov na polceste sa nachádza na 3. a 4. podlaží. Na 3. podlaží je trojizbový byt s jedálňou, kúpeľňou a WC a ďalšia izba s kúpeľňou a WC. Na 4. Podlaží sa nachádza jedna izba s kuchynským kútom a zariadením na osobnú hygienu (sprcha, WC, umývadlo). Na 3. podlaží je k dispozícii spoločenská miestnosť vybavená počítačmi a internetom.

V týchto priestoroch sa nachádzajú aj kancelárske priestory pracovníkov domova na polceste a útulku (4. podlažie), ktorí vykonávajú administratívnu, no hlavne sociálnu prácu a priamo pracujú s týmito prijímateľmi.

Celková kapacita zariadenia domova na polceste je 6 osôb a útulku 16 osôb. V súčasnosti je v ňom poskytovaná služba spolu 22 prijímateľom (6 a 16osôb).