Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty
Dom na polceste História Ciele Smerovanie Spolupráca Na stiahnutie 2% z dane Projekty Verejné obstarávanie Média GDPR

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Dom na polceste / 2% z dane / Právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2021:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane v minimálnej výške 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania:

Obchodné meno (Názov): Stredisko Evanjelickej DIAKONIE “útulok Dom na pol ceste”
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti  
IČO/SID: 37945122
Sídlo: 05991 Veľký Slavkov, Veľký Slavkov

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme za podporu!

Späť