Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Stolárstvo Chcem pomôcť Kontakty
Dom na polceste História Ciele Smerovanie Spolupráca Na stiahnutie 2% z dane Projekty Verejné obstarávanie Média GDPR

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás.

    © 2014 SED -  Veľký Slavkov

 

Dom na polceste Stavebná činnosť Stolárstvo Výroba kompletného vybavenia  interiéru

Dom na polceste / 2% z dane / Fyzické osoby

Späť

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021:

1. Minimálna výška je 3 €.

2.Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania. IČO sa do kolóniek vypisuje zľava:

Obchodné meno (Názov): Stredisko Evanjelickej DIAKONIE “útulok Dom na pol ceste”
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO/SID: 37945122
Sídlo: 05991 Veľký Slavkov, Veľký Slavkov

4. Ak nám chcete oznámiť, že ste svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ďakujeme za podporu!